Author

Steffen Stummann Hansen er født i København i 1955 og blev mag. art. i Forhistorisk Arkæologi ved Københavns Universitet i 1982. Han har igennem snart tredive år forestået arkæologiske projekter omkring Vikingetiden og Middelalderen i hele Nordatlanten. Hans litterære produktion omfatter en halv snes bøger og mere end halvandet hundrede videnskabelige og populærvidenskabelige artikler. Han har siden 2003 været bosiddende i Leirvík.