Roterende slibesten


Download Roterende slibesten. Et upåagtet nordbofund fra Østerbygden.Steffen Stummann Hansen & John Sheehan:
Roterende slibesten. Et upåagtet nordbofund fra Østerbygden.
Tidsskriftet Grønland 2001:8, 289-292.

Free download in pdf-format hereDa historikeren Poul Nørlund (1888-1951) fra Danmark Nationalmuseum og den svenske arkæolog Mårten Stenberger (1898-1973) i sommeren 1932 i Qassiarsuk i Sydgrønland udgravede, hvad man formodede var Erik den Rødes gård Brattahlid, foretog man også udgravninger på omkringliggende nordbogårde. På en af disse – Elvgården – fandt man blandt andet et fragment af en cylindrisk eller skiveformet stengenstand, som Nørlund ikke kunne finde paralleller til. Der er tale om en såkaldt roterende slibesten, og artiklen beskriver og diskuterer lignende fund fra Island, Skandinavien, Skotland og Irland.