How to get at a man in Greenland


Download Hvem var her først – skandinaver eller irere?Steffen Stummann Hansen:
»How to get at a man in Greenland I don’t know«. Aage Roussell og hans Orkney forbindelse.
Tidsskriftet Grønland 2000:1, 5-20.

Free download in pdf-format hereDen københavnske arkitekt Aage Roussell (1901-1972) blev i midten af 1920rne assistent for historikeren Poul Nørlund (1888-1951), der i disse år forestod Danmarks Nationalmuseums udgravninger af nordbobebyggelsen i Grønland. Roussell var som arkitekt især interesseret i byggeskikken, og i 1931 sendte Nørlund ham på en studietur til de skotske øgrupper Shetland, Orkney og Hebriderne for at undersøge, om der her var overleveret skandinaviske træk i byggeskikken, som kunne bruges i tolkningen af nordboruinerne i Grønland. Under besøget etablerede Roussell gode kontakter til ledende lokalhistorikere, ikke mindst Storer Clouston (1871-1944) på Orkney. I løbet af 1930rne overtog Roussell ledelsen af Nationalmuseets undersøgelser i Grønland. En lang række breve fra disse år afslører, at Roussell og Storer Clouston holdt kontakten lige og fortsatte diskussionen omkring en lang række faglige emner.