Kvindelige Pionerer. Et Bidrag til Fotografiens tidlige Historie på Færøerne.

Kvindelige Pionerer. Et Bidrag til Fotografiens tidlige Historie på Færøerne

Steffen Stummann Hansen

Forlagið Søga Føroya/
History Press Faroe Islands 2018

h

  • Format 29 x 21 cm.
  • 154 sider, 112 ill.
  • Pris: 350,00 DKK (exkl. forsendelse)
  • Bogen kan købes ved personlig henvendelse til forfatteren eller direkte fra forlaget her.

Fotografien har en historie, der går tilbage til 1839, men først fra omkring 1860 bliver den mere alment udbredt. På Færøerne begynder denne udvikling at tage fart omkring 1880, hvor folk i stigende grad får mulighed for at blive portrætteret fotografisk og få resultatet leveret som såkaldte visitkort-fotografier. Denne udvikling får sin afslutning omkring 1. Verdenskrig, hvilket blandt andet karakteriseres ved, at visitkort-fotografierne nu erstattes af almindelige, let reproducerbare fotos. Det studie, der præsenteres i denne bog, er begrænset til perioden ca. 1875-1916, som kan betegnes som fotografiens formative periode på Færøerne.

I 1910 udgav forfatteren sammen med Kristian Martin Eliasen bogen Fólk í Leirvík í 1901 – í myndum og teksti. Bogen var et resultat af flere års arbejde med gamle fotografier indsamlet overalt på Færøerne, og da netop billedanalysen var et vigtigt kildestudie for dette arbejde, blev et indledende kapitel viet til de tidlige færøske fotografer, der bidrog med billeder til bogen. Gennem dette arbejde tegnede der sig samtidig et interessant billede af, at den overvejende del af de tidlige færøske fotografer var kvinder Et nærmere studie af dette forhold ville være interessant ikke mindst set fra en kvindehistorisk indfaldsvinkel. Også i det øvrige nordiske lande spiller kvinder en fremtrædende rolle i fotografiens tidlige historie.

Det er den iagttagelse, der nu er forsøgt fulgt op på med denne bog. Det var kvinder, der for fleres vedkommende var draget af udlængsel og bragte dem på højskole i Danmark og herefter praktikperioder hos først og fremmest danske fotografer, men også hos fotografer i Norge og Skotland. Der var tale om pionerer, der var var med til at gøre kvinden synlig i det færøske erhvervsliv og samfund, der ellers var en mandsverden præget af hårdt fysisk arbejde i marken eller på søen.

I bogen portrætteres en række kvinder, der engagerede sig i fotografien på Færøerne, enten som erhvervsdrivende eller på et mere hobby-præget grundlag. Udgangspunktet for studiet har været de visitkort-fotografier, hvor fotograferne havde deres navn påtrykt, suppleret med studier i kirkebøger, folketællinger, gennemgang af aviser og samtaler med efterkommere.

Flere af navnene på visitkortene har vist sig at tilhøre kvinder, hvor der i deres hjembygd ikke har været overleveret nogen viden om, at de forsøgte sig med en fotografisk karriere. Fælles for dem er desværre, ligesom i Danmark og andre steder, at ingen af dem har efterladt nogen oplysning for eftertiden om hvilke tanker, de selv gjorde sig med fotografien.

De i bogen portrætterede kvinder er Else Birgitte Debess/Pommerencke/Petersen, Else Marie Danielsen, Sophie Elisabeth Hansen, Thurid Jakobsen, Elisabeth Cathrine Müller, Lisa Margretha Helena Gjerdum, Helene Margrethe Hjelm/Dahl, Jørgine Christine Houmann, Johanne Madsen, Angelika Susanne Reinert, Nicoline Pouline Mohr og Rosa Johannesen.

Bogen kan ses som et bidrag til og dermed et led frem mod et større værk om fotografiens tidlige historie på Færøerne, således som det for Island foreligger med Inga Lara Baldvinsdóttirs flotte bog Ljósmyndarar á Íslandi (Reykjavík 2001).

Bogen er udgivet med støtte fra Letterstedtska Föreningen og Mentanargrunnur Landsins.