Forfatterne

Kristian Martin Eliasen er af gammel Leirvíks-familie og født á Toftanesi í Leirvík í 1947. Han har en dybtgående interesse for bygdens historie, dens familier og indbyggere og har i mange år undervist i slægtsforskning. Kristian Martin er tillige foregangsmand i vandrelauget på Eysturoy (Eysturoyar Gongafelag) og har således også et indgående førstehåndskendskab til det færøske landskab.

Steffen Stummann Hansen er født i København i 1955 og blev mag. art. i Forhistorisk Arkæologi ved Københavns Universitet i 1982. Han har igennem snart tredive år forestået arkæologiske projekter omkring Vikingetiden og Middelalderen i hele Nordatlanten. Hans litterære produktion omfatter en halv snes bøger og mere end halvandet hundrede videnskabelige og populærvidenskabelige artikler. Han har siden 2003 været bosiddende i Leirvík.