Færøerne 1911 – set af den danske fotograf Anders Peter Hansen

Færøerne 1911 – set af den danske fotograf Anders Peter Hansen

2. reviderede og udvidede udgave

Steffen Stummann Hansen
Forlagið Søga Føroya/
History Press Faroe Islands 2020h

  • Format: 27,0 x 21,0 cm.
  • 201 sider, 181 ill.
  • Pris: 360,00 kr. (+ forsendelse)
  • Bogen kan bestilles her eller ved personlig henvendelse til forfatteren.

I København forhandles bogen af Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, 1401 Kbh. K.

For ca. fyrre år siden fik fotograf Per á Hædd i Tórshavn af en kollega overdraget ca. 140 gamle glasplader med motiver fra Færøerne. Kollegaen havde erhvervet dem fra dødsboet efter den danske fotograf Anders Peter Hansen (1870-1948). Det er endvidere gennem de seneste år lykkedes at identificere yderligere snesevis af portrætfotografier, som A. P. Hansen har taget i færøske bygder under opholdet.

A. P. Hansen besøgte Færøerne i sommeren 1911, hvor han primært berejste Norðstreymoy, Eysturoy og Norðoyar. Hans besøg varslede en ny tid. Indtil begyndelsen af det 20. århundrede måtte folk typisk til fotograf, når de ville fotograferes, men nu begyndte fotograferne at komme ud til folk og fotograferede dem i deres lokale omgivelser og hjem. A. P. Hansen er antagelig det første eksempel på en sådan omrejsende fotograf på Færøerne. Baggrunden for besøget har givetvis været dels et ønske om at formidle Færøerne, når han vendte hjem til Danmark, og dels at tjene nogle penge under sit ophold her, hvilket skete gennem de mange portrætfotografier.

Anders Peter Hansen var søn af en husmand fra Galten nær Aarhus, hvor han blev født den 16. juni 1870. Han blev uddannet mejerist og kom til Brabrand som mejeribestyrer, men startede kort før 1910 egen fotografvirksomhed.

Det vides ikke, hvad der bragte ham på idéen om at besøge Færøerne. Hvordan en initiativrig, fremskridtsorienteret og givetvis talentfuld søn af en husmand fra Østjylland finder på at tage til Færøerne i 1911, forekommer umiddelbart uigennemskueligt. Men netop hans initiativrigdom har sikkert været parret med en oplevelsestrang og måske udlængsel, og her har fotografivirksomheden åbnet for nogle muligheder, som har været utænkelige i tilværelsen som mejerist.

Nu havde A.P. Hansen jo ikke noget atelier på Færøerne, med viftepalmer og klassiske søjler som kulisse, som han kunne have derhjemme. Så han anbragte sine personer dekorativt i naturen, som på denne måde blev hans kulisse.

Billederne visualiserer et færøsk samfund, der er præget af fremgang og velstand. Infrastrukturen var blevet udbygget med broer og veje, telefon var installeret, og motorbåde havde i stigende grad erstattet de traditionelle robåde. Denne fremgang var ikke mindst skabt på baggrund af den rivende udvikling af fiskerierhvervet (slupfiskeriet) i de sidste par årtier af 1800-tallet.

A. P. Hansen har i sine billeder forsøgt at gengive den færøske almuekultur – bygderne, bygdelivet og dets aktører, fotograferet i deres daglige miljø anno 1911. Det er dette projekt, som er reflekteret i de godt 140 glasplader, der som nævnt nåede frem til Per á Hædd for godt seksogtredive år siden. Med denne bog er en vigtig del af den færøske kulturarv gjort alment tilgængelig for et bredere publikum.

I forhold til 1. udgaven er der i denne 2. udgave af bogen, udover enkelte mindre rettelser og opdateringer, medtaget yderligere tyve fremragende billeder fra A. P. Hansens besøg i 1911.

Bogen er udgivet med støtte fra Mentanargrunnur Landsins, Mowi Faroes, Letterstedtska Föreningen, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Sunda Kommuna samt Tavan Sp/f.
Læs anmeldelse af 1. udgaven her (eksternt link)