Pompei Íslands. Norræni fornleifaleiðangurinn í Þjórsárdal 1939


Download Pompei Íslands, Norræni fornleifaleiðangurinn í Þjórsárdal 1939.Steffen Stummann Hansen:
Pompei Íslands. Norræni fornleifaleiðangurinn í Þjórsárdal 1939.
Árbók hins íslenzka fornleifafélag (2000-2001), 69-112. Reykjavík 2003.

Download artiklen gratis i pdf-format