Hvem var her først – skandinaver eller irere?


Download Hvem var her først – skandinaver eller irere?Steffen Stummann Hansen:
Hvem var her først – skandinaver eller irere?
Atlantic Review (autumn 2008) p. 48-54.

Download artiklen gratis i pdf-format
“Hvem var her først – skandinaver eller irere? Færøernes bosættelse er et resultat af skandinavernes ekspansion mod vest og op i Nordatlanten fra ca. år 700 til 1050. Det er klart reflekteret i sproget og stednavne. Men der er også et irsk element i landnámet på Færøerne. Seniorforsker og mag. art. i forhistorisk arkæologi Steffen Stumman Hansen udforsker her den irske forbindelse på Færøerne.”

“Hvem kom først til Færøerne? Dette spørgsmål har været meget omdiskuteret
blandt forskere og bliver det stadig. Sprogforskere pegede tidligt på, at det færøske sprog rummer en række stednavne og låneord, som må stamme fra irsk. F.eks. det færøske ord for sæter, det vil sige sommergård i fjeldet, ærgi eller argi, stammer fra oldirsk áirge. Det skandinaviske ord sæter optræder slet ikke på Færøerne. Ligeledes stammer det færøske ord for tyr, tarvur, fra oldirsk tarb. Og der er flere eksempler.
Arkæologisk er der også vidnesbyrd om forbindelse med de keltiske områder mod syd.