Medieval Farmsteads in Greenland


Medieval Farmsteads in GreenlandOle Guldager, Steffen Stummann Hansen and Simon Gleie:
Medieval Farmsteads in Greenland. The Brattahlid region 1999-2000.
Danish Polar Center Publications 9. Copenhagen 2002.

• Format: 29,5 x 21,0 cm.
• 142 sider, 185 ill.
• Pris: 175,00 kr. (+ forsendelse)

Bestil bogen her


Bogen præsenterer resultaterne af det feltarbejde, som forfatterne har gennemført i nordbokulturens kerneområde omking Brattahlið i Sydgrønland. Bogen indledes med at gennemgang af historien omkring udforskningen af nordbokulturen, hvorefter resultaterne af feltarbejdet præsenteres. Gennem intensive rekognosceringer 1999-2000 lykkedes det at identificere adskillige hidtil upåagtede ruingrupper, hvoriblandt regulære middelaldergårde og sætere. I afsluttende kapitler diskuteres resultaternes betydning og perspektiverne for den fortsatte udforskning af nordbobebyggelsen i Grønland.

Læs anmeldelse af bogen her